Browsing: महिला विशेष

UPSC RAN 125 MRUNALIKA RATHOD SUCCESS STORY: प्रतिभा लपवता येत नाही, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रतिभा स्वत:चा मार्ग स्वत: बनवते, असे म्हणतात.…

zulekha daud  :  एखाद्या व्यक्तीची परिस्थिती कशीही असो, त्याला आपले जीवन कसे जगायचे आहे हे तो स्वतः ठरवतो. तुमचे ध्येय…

 भारतातील 5 प्रसिद्ध वैश्या: जगाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही जा वैश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला ह्या सापडतातच.. समाजात जरी त्यांना अत्यंत वाईट नजरेने…