Browsing: जद्दनबाई

 भारतातील 5 प्रसिद्ध वैश्या: जगाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही जा वैश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला ह्या सापडतातच.. समाजात जरी त्यांना अत्यंत वाईट नजरेने…